youtube skype Twitter facebook

Hotline: 0919583329

Tác phong chuyên nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp
Tác phong chuyên nghiệp

Vệ sĩ Long Hải

Tác phong chuyên nghiệp

14-11-2017 01:19:00 PM - 49

Các nhân viên bảo vệ Long Hải luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tác phong bảo vệ:  Đồng phục, mũ nón,… tư thế đứng, nghỉ chào... 

vì một công ty bảo vệ được đánh giá là chuyên nghiệp sẽ được đánh giá qua tác phong bảo vệ.

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP